Història del Club

Història,1984 fins avui

El Club E. INEF Lleida neix en 1984 amb l’objectiu d’afavorir la pràctica esportiva dels estudiants universitaris de l’INEFC Lleida i com a centre de pràctica per als futurs llicenciats en Educació Física. S’estructura com a entitat esportiva i en aquells anys l’àmbit del Club era l’esport universitari i l’esport de competició federat en algunes seccions concretes. Alfredo Joven com a President, juntament amb altres professors i llavors alumnes de l’INEFC van fundar l’entitat el 9 de gener de 1984. només un any després del naixement del propi INEFC, tot i que el Club comença les seves activitats la temporada-curs 1984-85. Després Carlos Faleroni, Jordi Ticó, Andreu Camps, Ricard Burballa, Marc Comalrena, Jesús Marco i en l’actualitat Joan A. Prat, han estat els successius presidents durant aquests anys.

El rugbi i el handbol van ser el primers esports, fins a 18 més van venir després, però va ser la secció de rugbi la que va aglutinar el protagonisme del Club durant 10 anys, gràcies al seus èxits esportius amb jugadors i jugadores en seleccions espanyoles i catalanes i a les 4 fases d’ascens jugades per pujar a la segona divisió estatal (1ª Nacional) des de 1987 fins al 1993. Durant aquest temps el Club a tingut fins a 20 seccions diferents que van des del Handbol o el Rugbi com a primers precursors del Club, fins al BTT, la Expressió o el Korfball com a activitats més minoritàries dintre de l’INEFC.

Quan l’any 1995 l’INEFC encarrega al Club que realitzi activitats esportives obertes a tota la població de Lleida a la piscina de nova construcció (1994), es marca com a objectiu organitzar activitats vinculades a la Llicenciatura que fossin innovadores o que difícilment es realitzessin en altres Clubs o entitats: activitat aquàtica per nadons, reeducació esportiva, entrenament de la natació, etc. En l’actualitat el Club està format estatutàriament per membres de l’INEFC i es diferencia en ella, dos àrees:

  • • L’àrea de Seccions esportives i culturals amb pressupost i direcció autònoma. Normalment vinculades a un esport de competició, tot i que no necessàriament. Va suposar la principal activitat de l’entitat de 1984 fins a 1995. Es nodreixen de voluntaris o professionals que s’agrupen entorn a una activitat determinada amb els coneixements tècnics i de gestió necessaris per a desenvolupar un projecte autònom. Reben el suport de la estructura Professional que des de l’any 1995 manté l’àrea de serveis.
  • • L’àrea de serveis d’exercici físic i d’esport per tothom per a particulars i entitats. Desenvolupada des de l’any 1995, sempre amb activitats dirigides (no podem fer un ús lliure de les instal·lacions excepte en el Bany lliure), comporta una plantilla professional de entre 9 i 11 treballadors a la vegada, això requereix una plantilla de uns 15 tècnics que han de cobrir unes 250 hores setmanals de servei durant 11 mesos, tot això conforma unes necessitats de personal general de molts tècnics amb una dedicació setmanal reduïda.