Activitat gratuïta. Valoració de l'Edat de Condició Física

Activitat gratuïta. Valoració de l'Edat de Condició Física

Dies i horaris: Del 24 al 27 d’Abril en horari de 18 a 21h
Lloc: Hall de la Piscina
Què: Es pretén calcular, el que s’anomena, edat de condició física funcional a membres de la comunitat universitària de la UdL i INEFC com a centre adscrit.
Dinàmica de l’activitat ·        
Desenvolupament d’una bateria de proves d’avaluació de la condició física.

Passaràn 10 persones per hora § 
La duració del test és d’uns 35-45 minuts

Cal apuntar-se previament ·        
Prèviament a desenvolupar les proves es farà una valoració inicial individualitzada.
·        
Posteriorment a les proves es prepararà un informe amb els resultats i recomanacions, a petició dels participants.

Qui: Dirigit a persones adultes que realitzen activitats al Club o són familiars de cursetistes.
Organitza: Dirigit pel Doctor Sebas Mas amb el suport de la sotsdirecció de suport i innovació de l’INEFC Lleida i altres professors, amb la col·laboració de l’alumnat i el PDI (personal docent investigador).