Ja està aquí

Ja està aquí

Ja està aquí el nou fulletó amb nous preus i horaris. Més serveis i hores de C.I. Fitness; cursets de natació més llargs, adaptats al calendari escolar; escoles esportives Rugbi, Natació i Artística renovades i sempre amb el mateix tracte familiar i proposta  metodològica.